BİZ KİMİZ?

Ezine Peynirciler Derneği

Ezine Peynirciler Derneği 2001 yılında geleneksek Ezine Lezzetini korumak ve dünyaya duyurmak adına kurulmuştur.

Ezine Peyniri adıyla piyasaya sürülen sahte peynirlerin üretimini, satışını önlemek için Ezine Peyniri Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurulan Ezine Peynirciler Derneği tarafından koruma altına alınmıştır.

Ezine Peynirciler Derneği sahte peynirlerin satışını önlemek için büyük bir adım attı ve 24 Şubat 2006 yılında EPD logosu ile coğrafi işaret başvurusu yaptı. 5 Ağustos 2006 Yılında Türk Patent Enstitütsü tarafından onaylandı.Böylelikle gerçek Ezine Peynirinin üzerinde EPD logosu bulunarak sahtelerden ayırt edilemsi sağlandı

EPD Belgesi Nedir?

Çevresel Ürün Beyanı yani EPD – Environmental Product Declaration dokümanları bir ürün veya servisin Yaşam Döngüsü Analizi (LCA – Life Cycle Assessment) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, uluslararası doğrulanmış ve kayıt altına alınmış belgeleridir.

EPD Neden Önemlidir?

  • EPD belgeleri üretim süreçlerinde kaynak kullanımı azalımı sağlayarak çevreci ve finansal olarak daha ekonomik üretim yapılmasına olanak sağlar.
  • Çevresel açıdan; Sürdürülebilir Üretim, Verimli Tedarik Zinciri, Sera Gazı Salınımında Azalma, Çevresel Etiklerde ve Küresel Isınmada Azaltma,
  • Avrupa Yapı Ürünleri Yönetmeliği (Construction Product Regulation)’da yapı sektörü için çevresel etkilerin beyan edilmesi EPD Belgelendirme sistemi ile yapılabileceği önerilmektedir.
Yukarı